ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป   สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย ห้ามซ้อนสาม หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด สวมหมวกนิรภัย100%

ข่าวประกาศ

ประกาศทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้นำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 8 คณะ เปิดรับสมัครผู้นำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 👉👉ในระหว่างวันที่ 7 -1 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนี้ 💎ตำแหน่ง สมาชิกสภานักศึกษา 💎ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 💎ตำแหน่ง ประธานสโมสรนักศึกษา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกองพัฒนานักศึกษา