การสมัครสมาชิกชมรมนักศึกษา ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักศึกษา รหัส 61-64 ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยการสมัครสมาชิกชมรม (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านช่องทางเพจ งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม โดยการสมัครเป็นสมาชิกชมรม 50 บาท / 1 ชมรม / 1 ปีการศึกษา ในวันระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.45 – 15.30 น. รับชมการนำเสนอและแนะนำชมรมนักศึกษา (ทั้ง 31 ชมรม) (ถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางเพจ งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24.00 น. ได้ที่ ระบบกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 Link: https://forms.gle/pEjX1RGLED4HDphx7
นักศึกษารหัส 61-64 (ทุกคน) เลือกสมัครสมาชิกชมรม ในระบบการรับสมัครรูปแบบออนไลน์ พร้อมชำระเงินค่าสมัครสมาชิกชมรม 50 บาท / 1 ชมรม / 1 ปีการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *