เปลี่ยนแปลงเวลาในการจัด พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัด
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙ )
และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

♦️ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
จากเวลาเดิม ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เปลี่ยนเป็นเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
**โดยนัดหมายตั้งแถวตามคณะที่นักศึกษาสังกัด ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณถนนด้านหลังหอประชุมศรีวชิรโชติ
🔷🔷การเเต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ (ชุดพิธีการ) สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
🌸🌸 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ประกาศงดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา รหัส ๖๖ ทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ขอเชิญนักศึกษาใหม่รหัส ๖๖ ภาคปกติทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน เเละในการเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการเเจก QR Code เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *