ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2566

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2566
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
(สำเร็จการศึกษาวันที่  21  กรกฎาคม 2563 ถึง 27 มิถุนายน 2565)
———————————————————-
ปีนี้มหาวิทยาลัยกำหนดจัดวันซ้อมเพียง 2 วัน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตที่จะต้องลางานมาหลายวันค่ะ
👩‍🎓กำหนดวันฝึกซ้อม 12-13 ธันวาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

🧑‍🎓เพื่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันรับจริง)
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 💚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *