พิธีเปิดกีฬาภายใน “PSRUGAMES” ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเดิน – วิ่ง 100 ปี สามัคคีพิบูลสงคราม และการแข่งขัน ᴇ-sᴘᴏʀᴛ ᴘsʀᴜ

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน PSRU GAMES ประจำปีการศึกษา 2564  กิจกรรมเดิน – วิ่ง 100 ปี สามัคคีพิบูลสงคราม และการแข่งขัน
ᴇ-sᴘᴏʀᴛ ᴘsʀᴜ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่ >>>กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  SPORT Pibulsongkram  งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *