เปิดรับสมัครผู้นำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 8 คณะ เปิดรับสมัครผู้นำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
👉👉ในระหว่างวันที่ 7 -1 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนี้
💎ตำแหน่ง สมาชิกสภานักศึกษา
💎ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
💎ตำแหน่ง ประธานสโมสรนักศึกษา 8 คณะ

📍📍สถานที่รับสมัคร
💡ตำแหน่ง สมาชิกสภานักศึกษา
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
สมัครได้ที่ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)

💡ตำแหน่ง ประธานสโมสรนักศึกษา 8 คณะ
สมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีที่นักศึกษาสังกัด

❤️❤️มาร่วมกันเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษา และรักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *