พิธีไหว้ครู-สู่ขวัญ(น้อมวันทา บูชาครู) นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู-สู่ขวัญ(น้อมวันทา บูชาครู) นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  ในรูปแบบออนไลน์
คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่ >>>เพจกองพัฒนานักศึกษา มรพส.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *