ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เข้าร่วมรับฟังและพิจารณาเลือกธนาคารที่จะบริหารจัดการกองทุนฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)   ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังและพิจารณาเลือกธนาคารที่จะบริหารจัดการกองทุนฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566  เริ่มเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว