ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เรียนรู้ร่วมกันสร้าง จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เรียนรู้ร่วมกันสร้าง จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา” วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)