สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. ร่วม “สืบสานงานสร้างครูดี 100 ปี พิบูลสงคราม”

ด้วยในวันที่ 16 มกราคม 2565 สภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยอาจารย์พันธ์ุธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้ร่วม “สืบสานงานสร้างครูดี 100 ปี พิบูลสงคราม” ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *