วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61 ที่ห้องประชุมการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ. ฉะเชิงเทรา อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ มรพส. ได้เข้าร่วมประชุมเสวนา 20 ปีเหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ม.)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61 ที่ห้องประชุมการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ. ฉะเชิงเทรา อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ มรพส. ได้เข้าร่วมประชุมเสวนา 20 ปีเหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ม.)จัดโดย ทปสท. ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.ราชนครินทร์ นับเป็นการประชุมตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพราะมีผู้เข้าร่วมที่มาจากทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับ เข้าร่วมแสดงพลังในครั้งนี้


ที่ประชุมมีมติสำคัญร่วมกัน เรื่อง นโยบายเงินเดือน พ.ม. 1.5/1.7 ดังนี้
จะเคลื่อนไหวยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สั่งการสำนักงบประมาณปรับเปลี่ยนการกำหนดงบเงินเดือน พ.ม. จากเดิมที่อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ย้ายมาเป็นเงินหมวดเงินเดือน (แบบข้าราชการ) และโอนจ่ายเงินเดือนตรงเข้าบัญชี พ.ม. ในอัตรา 1.7 สำหรับสายอาจารย์ และอัตรา 1.5 สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมเป็นเรื่องแต่ละ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจากเงินรายได้ หรืออื่นๆ พิจารณากันเองโดยทางเครือข่ายฯ จะเดินทางไปยื่นข้อเสนอด้วยตนเองต่อนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
…นอกจากนี้ ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง จะยื่นเสนอต่อพรรคการเมืองที่สนใจแก้ปัญหาให้เหล่า พ.ม. อย่างแท้จริง โดยหากพรรคใดสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาให้ ทางเครือข่ายฯ จะรณรงค์ให้กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเรือนแสนในทุกมหาวิทยาลัยเลือกสนับสนุนพรรคดังกล่าวที่มีความจริงใจแก้ปัญหาให้เหล่า พ.ม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *