การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 158 (11/2565)

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 158 (11/2565)

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

————————————————————-

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ  ได้แก่ การวางแนวทางการจัดเตรียมโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *