ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เรียนรู้ร่วมกันสร้าง จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เรียนรู้ร่วมกันสร้าง จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา”
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *