ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เข้าร่วมรับฟังและพิจารณาเลือกธนาคารที่จะบริหารจัดการกองทุนฯ

📢สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน 📢

⭐️ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม⭐️
⭐️(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) ⭐️  ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังและพิจารณาเลือกธนาคารที่จะบริหารจัดการกองทุนฯ ได้แก่ 🌺
🔴 ธนาคารกรุงศรี
🟠 ธนาคารกสิกร
🟡 ธนาคารไทยพาณิชย์
🟢 ธนาคารกรุงเทพ
🔵 ธนาคารกรุงไทย
👩‍💻ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566  เริ่มเวลา 13.30 น.👉 ณ ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *