โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง”

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง”  ​​
ในวันพฤหับดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
รูปแบบการจัด​​รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting รูปแบบ Onsite
ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป้าหมายบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 120 คน​
กล่าวรายงานโครงการ​โดย ประธานสภาคณาจารย์ฯ
ประธานกล่าวเปิด​​โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยากรหน่วยงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก​​
1) นางสาวบุปผา สรรพานิช ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร
2) นางสาวสวลี ทุ่งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร
3) นางสาวนุศรา บัวนารี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน
บรรยาย​โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สอนสด ทำให้การวางแผนภาษีและยื่นภาษีของเราเป็นเรื่องทำง่ายๆ ทำได้ถูกต้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญจะมาชี้แนะแนวทางแบบจับมือทำไปพร้อมๆ กัน ใครยังไม่ได้ยื่นภาษี หรือ ยื่นแล้วแต่มีข้อสงสัย สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *