14 กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ สภาคณาจารย์ฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายราชสดุดี วันราชภัฏ

✨ด้วยในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567#วันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2567 ✨

สภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยอาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์

ประธานสภาคณาจารย์ฯ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏฯ

และพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 – 2566

📸ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

……………………………………………………………………………………………
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *