สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

ภาพบรรยากาศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ บริเวณด้านหลังหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ส่วนทะเลแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *