ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอความกรุณาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามที่สภาคณาจารย์ฯ

 

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอความกรุณาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามที่สภาคณาจารย์ฯ จัดทำขึ้น เพื่อนำไปประมวลผลประกอบการตัดสินใจในกาาขอปรับโครงสร้างค่าตอบแทนฯ โดยข้อมูลของทุกท่านจะเก็บเป็นความลับครับ สำหรับแบบสอบถามได้ดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมให้ท่านลงชื่อรับและส่ง เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล ขอความกรุณาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตอบกลับด้วยครับ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

ดาว์นโหลดแบบบสอบถามคลิกที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *