สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการ PROUND TO BEE 2023 🌱ปลูกต้นราชพฤกษ์🌱ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

❇️ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566❇️
#สภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยอาจารย์พันธ์ุธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เข้าร่วมโครงการ PROUND TO BEE 2023 🌱ปลูกต้นราชพฤกษ์🌱

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระรบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566🙏🏻
ณ ถนนราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *