การดำเนินงานหลังจากการจัดโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความคิดเห็นเพื่อนบุคลากร

การดำเนินงานหลังจากการจัดโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความคิดเห็นเพื่อนบุคลากร

กับกิจกรรม “สัญจรเช็กสุขภาพใจเพื่อนพิบูล”

🔔เมื่อวันที่ 17 , 24 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *