เตรียมพร้อม “CHILL DAY” ครั้งที่ 3 นัดกันวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 …แต่งกาย สบายๆ เรียบง่าย ดูดี อย่างมีสไตล์…

CHILL DAY ”  … นักศึกษา บุคลากร 👕
” แต่งกาย สบายๆ เรียบง่าย ดูดี อย่างมีสไตล์ “
พร้อมเป็นวันที่จะไม่กล่าวทางลบ
👉 ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ครั้งที่ 3 นัดกัน วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2567 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *