สภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบโดนัท อร่อย ให้แก่นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “อิ่มนาน อ่านยาว”

#สภาคณาจารย์และข้าราชการ กับ กิจกรรม “อิ่มนาน อ่านยาว”😘
ด้วยในวันที่ 8 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
ประธานสภาคณาจารย์ฯ และกรรมการทุกท่าน ได้นำขนม #โดนัทอร่อย🍩 #MisterDonut 🍩
มอบแก่สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับน้องๆ นักศึกษา ทานอิ่มท้องช่วงอ่านหนังสือสอบ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *