การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 🔸 สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย

🔹ห้ามซ้อนสาม

หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้เข้า-ออก

ภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด

สวมหมวกนิรภัย100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *