ขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ข่าวดี!! สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะ   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560-2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   แจ้งขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์เข้ารับ
ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ถึง  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

👉จึงขอให้บัณฑิตดำเนินการ ดังนี้
1. ยืนยันสิทธิ์เข้ารับ หัวข้อ “ค้นหาข้อมูลบัณฑิต” กรอกรหัสนักศึกษา และเลือกกดปุ่ม ยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php
2. ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/payment.php
👉ดูกำหนดการฝึกซ้อม การแต่งกายและข้อปฏิบัติต่างๆ ได้ที่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php
👉สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม https://www.facebook.com/commencementPSRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *