เปิดระบบให้บัณฑิตชำระเงินพร้อมแนบ Slip

#เปิดระบบชำระเงินพร้อมแนบSlip
#บัดนี้ ถึง – วันที่ 6 พ.ย. 65
✅บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีจะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร ชำระเงิน-แนบ Slip คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php
✅วิธีการชำระเงิน
1. ตรวจสอบยอดชำระเงินได้ที่ “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน”
2. ชำระเงินได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 6603000321 ชื่อบัญชี งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 (บัญชีประเภทกระแสรายวัน) #ให้บัณฑิตบันทึกช่วยจำในสลิปเป็นรหัสนักศึกษา
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ “ส่งหลักฐานการชำระเงิน”
4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
5. ติดตามสถานะการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินได้ที่ “ตรวจสอบหลักฐานการชำระ”
☑️พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมรพส. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
▪️ ซ้อมย่อย 20 -21 ธ.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪️ ซ้อมใหญ่ 22 ธ.ค. 65 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▫️
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *