มรพส.ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและPIBUL idol ปีการศึกษา 2564

💚💚มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💐💐ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีสุดท้าย (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่5)
⚜️⚜️เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและPIBUL idol ปีการศึกษา 2564
🔴ในรูปแบบOnline ผ่านช่องทาง Facebook Live งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📅📅ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *