ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องเข็มและเข็มตรามหาวิทยาลัยโครงการอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ ๙ และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *