ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *