ขอเชิญนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา2564 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-สู่ขวัญ

กองพัฒนานักศึกษา โดยงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู – สู่ขวัญ (น้อมวันทา บูชาครู) นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.50 – 11.30 น. ในรูปแบบการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางเพจ : งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม ) ถ่ายทอดสด จาก อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดยพิธีไหว้ครู – สู่ขวัญ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และเป็นกิจกรรมหลักของนักศึกษาใหม่ รหัส 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *