มรพส.ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง พิบูลสงครามมนต์เส่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่14

21 พฤสจิกายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม…มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ”ครั้งที่14 ประจำปี2564
ณ สวนรัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *