ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระทงเล็กโครงการประเพณีลอยกระทง พิบูลสงครามมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *