เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 2

 

ราชภัฏพิบูลผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยสงคราม  ร่วมกับสโมสรโรตารีพิษณุโลกเชิญชวนอาจารย์บุคลากรนักศึกษาเป็นคุณศิษย์เก่าประชาชนคุณจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ  Covid-19  ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น
บริเวณโถงชั้น 1  อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
** บริจาคโลหิตคุณผู้จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรคุณจิตอาสาจากเนชั่ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัย
ลงชื่อบริจาคโลหิตคลิก  shorturl.asia/23zyq
ทุกหยดโลหิตบริจาคแก่ธนาคารเลือด  โรงพยาบาลความพุทธคุณชิน ราช พิษณุโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *