ขอเชิญชวน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2564

ขอขอเชิญเชิญเจ้าหน้าที่และนักศึกษาร
… ตรัภักษ์ภัตพิบูลสงครามเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงต่อ “พิบูลสงคราม … …. มนต์เสน่ห์สายแห่งน้ำ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564
ในสวนสนุกที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. น.
ณ สวนรัช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

**กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม…. มนต์เสน่ห์แห่งน้ำ” ครั้งที่14 ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *