กิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่2

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ covid-19 ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับสโมสรโรตารีพิษณุโลก เพื่อมอบให้แก่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โดยมีนายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดงานต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเแก้ว)

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *