กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายอนิรุทธ์ ชัยเสวก หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีพ.ศ.2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *