ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับสมัครงาน

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ติดตามข่าวสารด้านตลาดแรงงานและตำแหน่งงานว่างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.prtr.com/th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *