เพราะรักจึงออกกฏ ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาทุกคน

ปฏิบัติตามมาตราการวินัยจราจรของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

✅ ขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัย ต้องสวมหมวกนิรภัย (ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้าย) และห้ามซ้อนสาม ☑ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะไม่อนุญาตให้เข้า-ออก มหาวิทยาลัยนะครับ #ขอบคุณทุกความร่วมมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *