ขอแสดงความยินดีกับ… “รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ” คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ… “รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ […]

120 total views, 10 views today