บริการแนะแนว มรพส.

บริการแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา จัดบริการสำคัญให้กับนักศึกษา ดังนี้

ระบบการให้บริการแนะแนว


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru