บริจาคทุนการศึกษา

 

“สร้างรอยยิ้ม สร้างโอกาส” ร่วมบริจาคเงินสมทบ
กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
บัญชีธนาคารกรุงเทพ : สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : เลขที่ 660-008440-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยรับบริจาคที่อยู่ในโครงการ e-Donation ของกรมสรรพากร 

กรณีบริจาคด้วยเงินสด หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร  สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  *เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด*

รายนามผู้บริจาค

 

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย