บริจาคเงินกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรพส.

เพราะทุกการ “ให้” คือส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมท้องถิ่นได้
บริจาคเงินสบทบ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
บัญชีธนาคารกรุงเทพ   ::   สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ::  เลขที่  660-2-01457-0

สิ่งที่ศิษย์เก่าจะได้รับ

  • เอกสารการลดหย่อนภาษี 
  • เงินสบทบ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย โดย ไม่หักค่าใช้จ่าย
  • เป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ก้าวสู่ 10 ทศวรรษ

รายนามผู้บริจาค

 


กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9607