มรพส. เปิดระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ขอความร่วมมือศิษย์เก่าที่จบปีการศึกษา 2560-2562 บันทึกข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ SCD University Rankings 2021 ภายใน 10 ก.ค.64 นี้

แชร์สู่โซเชียล

ขอความร่วมมือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 บันทึกฐานข้อมูลศิษย์เก่า

เพื่อการจัดอันดับ  SCD University Rankings 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมการจัดอันดับชั้นนำของโลกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน Sustainable Community Development : SCD Rankings ในปี 2021 จึงขอความร่วมมือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้านผลผลิตบัณฑิตตอบสนองชุมชนท้องถิ่น โดยการบันทึก “ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภายใน 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในโอกาส 100 ปี ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คว้ารางวัล “มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ปี 2564” 

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9607
Facebook : sas.psru Line : @sitpubul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *