มรพส.จัดปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2564

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2564 โดยการถ่ายทอด ณ ห้องประชุม PIBUL 216 อาคารพิบูลวิชญ์ เผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจ psruloan สำหรับนักศึกษาใหม่ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ รหัส 64 และนักศึกษาเก่าผู้ประสงค์กู้ใหม่ทุกคน โดยแนะนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.ของมหาวิทยาลัย และภาพรวม ขั้นตอนการยื่นกู้ กยศ. โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุน กยศ. ได้พัฒนาระบบการยื่นกู้แบบดิจิทัล  Digital Student Loan Fund System (DSL) โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนยื่นกู้ กยศ. ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชัน กยศ.connect ในโทรศัพท์มือถือได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ DSL จะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนยื่นกู้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยนักศึกษาทุกตคนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน กยศ.connect ได้ทั้งระบบ Android และ iOS และตดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกยศ. ได้ทางแฟนเพจ psruloan และเว็บไซต์งานบริการนักศึกษา sas.psru.ac.th  

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ระบบการกู้ยืมกองทุน​เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
วีดีโอย้อนหลังการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

หน่วยทุนการศึกษา  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU
ในวันและเวลาราชการ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602,9623

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *