นักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 2-5 ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564

แชร์สู่โซเชียล


นักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 2-5 ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564

  1. กรอกข้อมูลคลิก link >>  https://forms.gle/nLBgZLViE6C5Fcdu8
  2. อัพโหลดไฟล์หลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564
  3. นักศึกษาจะต้อง login ด้วย g-mail ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลได้
  4. กรณีมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหลายแผ่นให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์เดียวกันก่อนทำการอัพโหลดไฟล์นามสกุล .pdf
  5. ขนาดไฟล์ที่อัพโหลดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น!

หมายเหตุ

1.นักศึกษาที่ยังทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบสามารถอบรมออนไลน์ของกองทุนฯ ได้ที่ >> https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *