ด่วน! รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการ “จ้างงานเด็กจบใหม่” ช่วยเหลือผู้ว่างงาน

แชร์สู่โซเชียล

มรพส. ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ “จ้างงานเด็กจบใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/คุณสมบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม ศิษย์เก่า มรพส. ที่อายุไม่เกิน 25 ปี หรือ อายุเกิน 25 ปี ที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 เป็นต้นไป สามารรถสมัครเข้าร่วมโครงการทาง  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606-9607

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *