ผู้กู้รายเก่า (รหัส 60-63 ) ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

แชร์สู่โซเชียล

ผู้กู้รายเก่า (รหัส 60-63) ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กรอกข้อมูลคลิก link >>  https://forms.gle/nLBgZLViE6C5Fcdu8
  2. อัพโหลดไฟล์กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564  
  3. นักศึกษาจะต้อง login ด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลได้
  4. กรณีมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหลายแผ่นให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์เดียวกันก่อนทำการอัพโหลดไฟล์นามสกุล .pdf
  5. ขนาดไฟล์ที่อัพโหลดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *