มรพส.ต้อนรับคณะนิเทศติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ และบุคลากรงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เกียรติต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ในการนิเทศติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำ ให้แนวคิดและแนวทางต่างๆ พร้อมทั้งมอบสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9622

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *