ชี้แจงการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ.2564

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ.2564 (ปีการศึกษา 2563) สำหรับนักศึกษาชาย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2543) โดยได้รับเกียรติจาก พันโทสุชีวา แสงท่านั่ง ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารตามหน้าที่ของชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมแนะนำขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบ ISAS System ทาง www.isas.psru.ac.th โดย นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม 216 อาคารพิบูลวิชญ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะเปิดให้บริการยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ  ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00-11.30 น. และ เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>โครงการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

 


หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9623

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *