เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 1-2

แชร์สู่โซเชียล

เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 1-2

นักศึกษาที่กู้เงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ที่จะขอรับใบเสร็จเพื่อทำการเบิกราชการ จะต้องนำเลขที่ใบเสร็จ ที่ขึ้นต้องด้วย L เช่น 64L000000  และบัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ขอรับใบเสร็จได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์

 นักศึกษาสามารถตรวจสอบชื่อและเลขที่ใบเสร็จ >> ตรวจสอบชื่อและเลขที่ใบเสร็จ <<

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9602
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า กยศ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *