นักศึกษารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

วันที่ 8 กันยายน 2563 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยนางสาวภัทรวรรณ ประสพผล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำนักศึกษา จำนวน 3 คน เข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานฯ ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *