มรพส. รับสมัครนักศึกษาทุนนิวัตไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ด้วย มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชาย ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร ตั้งปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 75 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หากสนใจสมัครขอรับทุน สามารถติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด  กำหนดส่งเอกสารการขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

Download เอกสาร 

>> ประกาศรับสมัครทุนนิวัตไกรฤกษ์ 
>> ใบสมัครขอรับทุนนิวัตไกรฤกษ์


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  โทร. 055-267000-2 ต่อ 9623 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *