มรพส. เปิดระบบบริการนักศึกษาออนไลน์ : iSAS System เริ่มให้บริการ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

แชร์สู่โซเชียล

ระบบบริการนักศึกษาออนไลน์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม : iSAS System จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สามารถใช้ประโยชน์ในการให้บริการด้านต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เปิดใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://isas.psru.ac.th นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลระบบ iSAS System ได้แล้วตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะเปิดเมนูให้บริการทุน กยศ. ก่อน ทั้งนี้ สำหรับบริการต่างๆ จะเปิดให้บริการในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

เข้าสู่ระบบ iSAS SYSTEM  : คู่มือการใช้งาน iSAS เบื้องต้น

นักศึกษา รหัส 59-63
เข้าสู่ ระบบ iSAS โดยใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และใช้รหัสผ่านเดียวกันกับ ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ (เดิม)
: กรณีลืมรหัสผ่านสามารถตรวจสอบได้ที่ http://cumulative.psru.ac.th/forgot_pass.php

นักศึกษา รหัส 63 หรือ ผู้ที่ไม่เคยใช้งานระบบระเบียนสะสมออนไลน์
: ให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน ระบบ iSAS โดยใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (แนะนำให้นักศึกษาใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย) และใช้รหัสผ่านเดียวกันกับอีเมล์มหาวิทยาลัย
: นักศึกษาสามารถสมัครใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย และ ตรวจสอบรหัสผ่านได้ด้วยตนเองผ่านทาง Line : บริการ IT

ประกาศมหาวิทยาลัย >> ให้นักศึกษาบันทึกระบบ iSAS 

ขัั้นตอนการใช้งาน iSAS เบื้องต้น


รายละเอียดเพิ่มเติม :
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 2222
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า isas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *