มรพส. เปิดระบบบริการนักศึกษาออนไลน์ : iSAS Sysetm เริ่มให้บริการ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

แชร์สู่โซเชียล

ระบบบริการนักศึกษาออนไลน์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม : iSAS System จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สามารถใช้ประโยชน์ในการให้บริการด้านต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เปิดใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://isas.psru.ac.th นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลระบบ iSAS System ได้แล้วตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะเปิดเมนูให้บริการทุน กยศ. ก่อน ทั้งนี้ สำหรับบริการต่างๆ จะเปิดให้บริการในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

สม้ครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ iSAS SYSTEM  

นักศึกษา รหัส 59-63
สามารถใช้งาน ระบบ iSAS โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบระเบียนสะสมออนไลน์
: กรณีลืมรหัสผ่านสามารถตรวจสอบได้ที่ http://cumulative.psru.ac.th/forgot_pass.php

นักศึกษา รหัส 63 หรือ ผู้ที่ไม่เคยใช้งานระบบระเบียนสะสมออนไลน์
: ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน ระบบ iSAS

ประกาศมหาวิทยาลัย >> ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iSAS System)


รายละเอียดเพิ่มเติม :
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9607
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า isas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *