ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ห่วงใยนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ห่างไกล COVID-19

แชร์สู่โซเชียล

ขอให้นักศึกษา มรพส. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศออนไลน์”

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงรายละเอียดกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมเหมือนทุกครั้ง

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่กำลังจะกลายเป็น “ศิษย์เก่าคุณภาพ” ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

Download >> หนังสือปัจฉิมนิเทศ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

 

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ คณะ/วิทยาลัย จำนวน(คน)
1 ครุศาสตร์ 302
2 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 77
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 281
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 227
5 วิทยาการจัดการ 891
6 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 601
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 385
รวม(คน) 2,764

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9607
Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า ปัจฉิมนิเทศ
Facebook : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา

3 Comments on “ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ห่วงใยนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ห่างไกล COVID-19”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *