ศูนย์บริการนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม (SOS Center) บริการข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์ในช่วง COVID-19

แชร์สู่โซเชียล

ศูนย์บริการนักศึกษา SOS Center (โซ้สเซนเตอร์) รวบรวมประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่วง COVID-19 นำเสนอผ่านช่องทาง website และ Line ID : @sos.psru โดยเพิ่มเป็นเพื่อนใน Line แล้วพิมพ์คำว่า  covid-19 

News Update 

ด้านการเรียนการสอน

ด้านการจัดบริการและกิจกรรมนักศึกษา

ด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (SOS Center) 
Line : @sos.psru

One Comment on “ศูนย์บริการนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม (SOS Center) บริการข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์ในช่วง COVID-19”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *