จัดบริการเพื่อนักศึกษา พัฒนาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาบันทึกข้อมูล ...
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) รับสมัครนักศึกษาทุน 2563

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) รับสมัครนักศึกษาทุน 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม 2563 รอบ 2

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาให้กู้ยืมสำหรับผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 2 จำนวน 602 ราย  ...
อ่านเพิ่มเติม

มรพส.ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี  2563 สำหรับบุคลากรผู้ใช้สิทธิเบิกตรง และ ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ...
อ่านเพิ่มเติม

มรพส. รับสมัครนักศึกษาทุนนิวัตไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2563

มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประชุมขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มรพส.

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 กันยายน 2563 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยนางสาวภัทรวรรณ ประสพผล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนมูลนิธินิวัติไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอำพน กลีบปาน  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนดี เป็นนักศึกษาชาย มีความประพฤติเหมาะสม และขาดแคลนทุนทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ปฏิทินงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า