ประชุมคณะกรรมการ สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(สพง.)- ครั้งที่ 2/ 2562

ประชุมคณะกรรมการ สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(สพง.)
ครั้งที่ 2/ 2562

เช้าวันที่ (2 ส.ค. 2562) เวลา 09.00 น. นางสาวพนาวัน เปรมศรี นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาประชุมคณะกรรมการสโมสรฯสพง. ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

สรุปมติที่ประชุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ปรับชื่อสโมสรใหม่เป็น
“สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ชื่อย่อ “สพง.”
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกคนใหม่ตามวาระ
3. กำหนดจัดงานเกษียณ กาซะลองผลัดใบ 2562
ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562  หอประชุมศรีวชิรโชติ

ในส่วนของยอดเงินหุ้นสมาชิกทุกท่าน ณ เดือนก.ค.2562 สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เพจสโมสรฯ สพง. ได้เลยนะคะ ..ขอบพระคุณค่ะ

#ขอขอบคุณทีมคณะกรรมการทุxvideosกท่านที่ร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อชาวสมาชิกของเราอย่างเต็มที่เพื่อมอบความประทับใจให้กับทุกท่าน ❤️😘❤️😘

แชร์สู่สังคมออนไลน์