หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน !!!

รอบที่ 1 TCAS PORTFOLIO
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562
ที่ www.reg.psru.ac.th


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>
วิทยาลัยการพยาบาล โทร.055-267000 ต่อ 4900
💻เพจ facebook : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares