เชิญร่วมสัมผัสความประทับใจในคืนวันเพ็ญ
พิบูลสงครามมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ 12 
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ สวนรัชมังคลาภิเษก มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

Cr.ภาพ จาก งานประชาสัมพันธ์ มรพส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares