วิทยาลัยการพยาบาลเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับสากลภายในปี 2565

*************************************************

*************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

วันที่ 22 มิถุนายน​ 2563 โดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เข้าร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา​ใหม่​ ในกิจกรรม #การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2563 ​ [Facebook Live]​ ณ หอประชุม​ศรี​ว​ชิ​ร​โชติ​ ม​ร​พส.

ทั้งนี้ วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้ารับฟัง #การปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา​2563 #การปฐมนิเทศผู้ประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และ #การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน  [  Facebook Live ] ณ ห้องประชุม​ฉ.801 เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฟังและรับชมข้อมูลต่างๆใรการปฐม​นิเทศ​ครั้งนี้ ...
Read More

วันที่ 21 มิถุนายน​ 2563 วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ นำโดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล และ อ.ศิลปชัย ฝั้นพะยอม

วันที่ 21 มิถุนายน​ 2563 วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ นำโดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล และ อ.ศิลปชัย ฝั้นพะยอม หัวหน้างานกิจการนักศึกษา​เข้าร่วมกิจกกรรม #การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ~ รูปแบบออน์ไลน์ผ่าน ~ [ Facebook Live ...
Read More

วิทยาลัยการพยาบาล เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ...
Read More

 

ข่าวกิจกรรม

 

การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

DOWNLOAD >>> แผนการจัดการความรู้ KMฝ่ายวิชาการ 2562 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มมคอ.3 ver.1-62 แก้ไข <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.4 ver.1-62 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ. 5 ver.1-62 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.6 ...
อ่านทั้งหมด

 

บริการวิชาการ (คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ)

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 9

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 9 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 8

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 8 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 7

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 7 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 6

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 6 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 5

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 5 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 4

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 4 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 3

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 3 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 2

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 2 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 1

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 1 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว และอาจารย์ชมภู่ บุญไทย คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

 

 
  วิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก ฉ.) วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม              (ส่วนทะเลแก้ว) 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000                                                    เบอร์ 055-267000 ต่อ 9000